E-postlistor på lists.su.se

Välkommen!

Nedan finns en lista över alla offentligt tillgängliga e-postlistor på lists.su.se. Klicka på en lista för att få mer information om listan, för att anmäla dig, avanmäla dig eller för att ändra dina personliga inställningar för listan. To visit the general information page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended.

List administrators, you can visit administrationssidan to find the management interface for your list.

If you are having trouble using the lists, please contact mailman@lists.su.se.

   
Lista Beskrivning
Behave_users-at-dbb.su.se Users of Behaviour equipment inside ECF
Driftinfo-at-su.se Driftinformation från IT-avdelningen
dynamo.nordita-at-su.se Announcements for the Virtual Nordic Dynamo Seminar
ELOFSSON Elofsson group
Funcoup-at-sbc.su.se FunCoup mailing list
InParanoid-at-sbc.su.se InParanoid ortholog inference algorithm and database
Maxlink-at-sbc.su.se discussions regarding development of the Maxlink software
Pfam-dev-at-sbc.su.se discussions about the maintenance and development of the Pfam website at SBC
Prime-devel Developer discussion for the PrIME project
Primeusers PrIME user discussion
Sbc-at-sbc.su.se all people at SBC
Sbc-gl-at-sbc.su.se group leaders at SBC
Sbc-sys discussion and support forum for the computer systems at SBC
SocBiN Society of Bioinformatics in Nordic Countries
Socbin_board Mailing list for the board of SocBiN
Sonnhammer-at-sbc.su.se Sonnhammer group mailing list
Wcn_sysbio WCN group for systems biology

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Programmerat i Python GNU's Not Unix Debian Powered