E-postlistor på lists.su.se - administrativa länkar

Listan finns inte: master-at-sb.su.se

Nedan finns sammanställningen av Mailman e-postlistor som finns tillgängliga på lists.su.se. Klicka på listans namn för att komma till listans konfigurationssida.Om du vill administrera en e-postlista som inte visas i sammanställningen nedan, lägg till '/' och därefter listans rätt namn, på URL:en till webbsidan.
Du kan också skapa en ny e-postlista om du har tillgång till det.

Allmän information om listorna finns på översikt över e-postlistor.

(Skicka frågor och kommentarer till mailman@lists.su.se.)

   
Lista Beskrivning
Antagningsinfo-at-studadm.su.se Information till institutioner om antagningsrelaterade frågor. Denna lista är främst för dig som är kontaktperson gentemot den centrala antagningen, men även för dig som bara vill hålla dig uppdaterad kring dessa frågor.
binc Binc IMAP General Mailinglist
binc-dev Binc IMAP Developer Mailinglist
binc-news Binc IMAP News Mailinglist
binc-svn Binc IMAP Subversion Commit Mailinglist
Driftinfo-at-su.se Driftinformation från IT-avdelningen
ELOFSSON Elofsson group
Esperanto-at-ling.su.se Esperantokurs
Funcoup FunCoup mailing list
Heimdal-source-changes Heimdal source changes
icaward-network Academic network for SSF Ingvar Carlsson Awardees
Idm-at-swami.se Diskussioner om swami's identitetshanteringsarkitektur
InParanoid InParanoid ortholog database
Kaell-lab Käll lab mailing list
Karriarbrevet-at-sb.su.se [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ladokansv-at-studadm.su.se Intern lista för systemförvaltning Ladok och SISU
Maxlink discussions regarding development of the Maxlink software
Mnd-doktorandradet-at-mnd.su.se Doktorandrådet vid institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.
Nqs-at-lists.su.se Forum for Nordic Queer Studies
Pfam-dev discussions about the maintenance and development of the Pfam website at SBC
Phdstudents Mailing list for the PhD students of the Dept of Biology and Biochemistry
Prime-devel Developer discussion for the PrIME project
Primeusers PrIME user discussion
Qcrn-at-criminology.su.se SQCRN
Sbc all people at SBC
Sbc-gl group leaders at SBC
Sbc-sys discussion and support forum for the computer systems at SBC
Seminars Seminar announcements at SBC
Sisu christina.bogestam@su.se
SocBiN Society of Bioinformatics in Nordic Countries
Socbin_board Mailing list for the board of SocBiN
Sonnhammer Sonnhammer group mailing list
Ssif-medlemsbrev Information om SSIF aktiviteter
studentradet-at-fysik.su.se FAR
Su-dsa Systemadministratörer vid Stockholms universitet
Sunlikt Stockholms universitets Nätverk för Lärande med IKT
sutekniknya-at-sb.su.se Information om större driftstörningar, uppdateringar m.m. som rör NyA-systemet.
Swami-at-swami.se Diskussioner om Middleware inom SUNET
Usercount-at-it.su.se Rapportering av nyaktiverade konton veckovis
Wcn_sysbio WCN group for systems biology

Delivered by Mailman
version 2.1.13
Python Powered GNU's Not Unix